Gaz Dağıtıcı

Gaz Dağıtıcı

Kaynak sarf malzemeleri içerisinde gaz dağıtıcılar, özellikle gaz metal ark kaynağı (GMAW) veya TIG (Tungsten Inert Gas) kaynağı gibi işlemlerde kullanılan parçalardır. Bunlar, kaynak tabancasının veya TIG kaynak torch'unun ön kısmında bulunur ve koruyucu gaz akışını düzenlemek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır.

Gaz dağıtıcılar, kaynak bölgesini koruyucu gazla çevreleyerek atmosferdeki oksijenin ve diğer kirleticilerin eriyik metalle reaksiyona girmesini önlerler. Bu, kaynak işleminin kalitesini ve dayanıklılığını artırır.

Seramik Gaz Dağıtıcı

Seramik, dayanıklı ve yüksek sıcaklık toleransına sahip bir malzemedir, bu da seramik gaz dağıtıcıların sıcaklık değişimlerine ve kaynak işlemi sırasındaki yoğun ısıya dayanıklı olmasını sağlar. Bu parçalar, TIG kaynağının verimliliğini artırmak ve kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynar.

Plastik Gaz Dağıtıcı

Plastik gaz dağıtıcılar, genellikle metal oluklu boru veya plastik gövdeye sahip olabilirler. Bunlar, kaynak operatörlerine gaz akışını kontrol etme ve kaynak işlemi sırasında istikrarlı bir performans sağlama imkanı sunar.